Digitale Distributie Systeembeheerder

In het transitieprogramma Digitale Distributie Systeembeheerder (DDSB) zetten we de stap om meer toegevoegde waarde uit data te halen om onze producten en diensten te leveren. Hiertoe investeren wij op een viertal vlakken, namelijk data, technologie, mens (skills en competenties) en organisatie. 

Het programma DDSB richt zich op het digitaliseren van onze assets, het automatiseren van de daaraan gerelateerd netplanning-, bedrijfsvoering- en onderhoudsprocessen en het versnellen van de energietransitie. Als gevolg van de energietransitie en de digitaliseringsslag en de wereld groeien Enexis Groep en de omgeving steeds meer naar alkaar toe. Door meer inzicht houden wij meer rekening met wat klanten/stakeholders doen en ondersteunen hen optimaal bij het realiseren van hun doelen door data en informatie te leveren. 

Wij beschikken over veel data, de eerste producten die meer inzicht bieden in relevante vraagstukken zijn opgeleverd en we faciliteren de ontwikkeling van medewerkers. De volgende stap is meer datagedreven besluiten nemen in onze netplanning-, bedrijfsvoerings- en onderhoudsprocessen, deze stap wordt gezet in dit transitieprogramma. 

Jongen bekijkt Enexis Updates op iPad

De meest recente updates en vacatures in je mailbox?

Meld je aan voor Enexis Update.

Meld je aan