Efficiënte en slagvaardige Staven

De stafafdelingen dragen met de vakkennis en betrokkenheid bij aan het realiseren van de doelstellingen van Enexis Groep. Dat heeft de afgelopen jaren tot mooie resultaten geleid waar we trots op mogen zijn. Nu wij ons richten op Enexis2020, hebben onze ambitieuze doelstellingen ook impact op de stafafdelingen. Met name in de relatie met lijnafdelingen.

Met het transitieprogramma Efficiënte en Slagvaardige Staven (ESS) hebben de staven onder aanvoering van de stafdirecteuren enthousiast gewerkt aan het beantwoorden van twee vragen:

  1. Hoe kunnen wij efficiënter worden?
    • Ten opzichte van 2015 willen we 20% efficiënter worden.
  2. Hoe kunnen we slagvaardiger worden?
    • We willen snel kunnen inspelen op veranderingen, makkelijke processen voor medewerkers hebben en de interne klanttevredenheid naar een 8 brengen.

Samen met een adviesbureau is de huidige situatie in kaart gebracht, zijn er initiatieven uitgewerkt voor verbetering, zijn de mogelijke besparingen geïdentificeerd, de toekomstige situatie uitgetekend en zijn er plannen concreet gemaakt.

Jongen bekijkt Enexis Updates op iPad

De meest recente updates en vacatures in je mailbox?

Meld je aan voor Enexis Update.

Meld je aan