Energie in 2030

Vier routes naar morgen

Hoe ziet onze energievoorziening eruit in 2030? En welke rol speelt de netbeheerder hierin? Om deze vragen te beantwoorden hebben wij vier scenario’s voor de toekomst uitgewerkt. Zo kunnen we ons nú al voorbereiden op wat er (mogelijk) komen gaat.

Beeld je eens in dat je bent beland in het jaar 2030; hoe ziet de energievoorziening er dan uit?

Scenario 1: Aanbod gebundeld

De Nederlandse wegen zijn gevuld met elektrische auto’s. Dankzij royale subsidies is rijden op stroom de norm geworden. Wie de elektriciteit voor de auto’s levert? Daar houden de meeste mensen zich niet mee bezig. Daar is ook weinig reden voor, want de stroomvoorziening is in de vertrouwde handen van overheid, bedrijfsleven en netbeheerders.

Er is een voorkeur voor grootschalige oplossingen. Woningcorporaties voorzien in één klap al hun woningen van zonnepanelen. Er zijn grote windparken en dankzij biomassa is er voldoende stroom.

Scenario 2: Samen zelfstandig

Het autobezit is flink afgenomen en dat valt op: in veel straten zijn er nog maar twee of drie auto’s die mensen samen delen. Meer is ook niet nodig, want het woon-werkverkeer is fors teruggelopen. Veel mensen werken in nabijgelegen gebouwen waar iedereen een flexplek heeft. De deeleconomie bloeit. Toegang tot oplossingen is belangrijker dan het bezit ervan.

Ook het opwekken van energie gebeurt lokaal. Mensen zetten energiecoöperaties op en schaffen bij innovatieve bedrijfjes nieuwe energieoplossingen aan.

Scenario 3: Alles geregeld

De ideeën uit het begin van de twintigste eeuw over kleinschalige stroominitiatieven zijn naar de achtergrond verdwenen. Mensen leggen geen zonnepanelen meer op hun dak, want het opwekken van stroom op grote schaal is veel voordeliger. Zo beheren woningcorporaties massaal zonnepanelen, zonder dat de bewoners er naar hoeven om te kijken.

De energiemarkt wordt aangestuurd vanuit een Europa dat sterker uit de crises is gekomen. Er is nu één Europese energiemarkt in plaats van 28 losse markten.

Scenario 4: Doe het zelf

Het is modern om zelfvoorzienend te zijn. Dat heeft alles te maken met het beperkte vertrouwen in de overheid en grote bedrijven na een serie schandalen waarbij privacygevoelige informatie op straat kwam te liggen.

Veel mensen zeggen hun aansluiting bij de netbeheerder op. Ze regelen hun stroom zelf wel, in goed overleg met elkaar. Als het even kan wonen ze in energieneutrale woningen. Ze gebruiken elektrische fietsen en auto’s. Die delen ze vaak met elkaar.