EneXt

Het transitieprogramma EneXt richt zich op State of the art dienstverlening, dat streeft naar efficiënte en klantgerichte primaire ketens. Dit wordt gedaan door deze radicaal te herontwerpen en te digitaliseren. Vervolgens passen we de nieuwe processen toe in ons werk.

De vijf primaire ketens die Enexis Groep gaat herontwerpen, verbeteren en versimpelen zijn:

Storingen

Er wordt ingezet op maximale informatievoorziening voor onze monteurs en real-time inzicht in status en ontwikkeling van de storing voor de klant en Enexis Groep. We willen achteraf minder administratielast voor de monteurs en zorgen ervoor dat de compensatievergoeding administratief perfect en geautomatiseerd wordt afgehandeld.

Aanleg primaire infrastructuur (API)

Het doel van deze keten is om de klantbeleving te verbeteren en processen te vereenvoudigen. API zet in op een efficiënter proces om nieuwe woonwijken, renovatieprojecten en maatwerkaansluitingen snel, soepel en inzichtelijk te realiseren; van aanvraag, intake en voorbereiding tot uitvoering en afhandeling.

Onderhoud

Bij het proces onderhoud kijken we hoe we de kwaliteit en de efficiency van ons onderhoud kunnen verbeteren. Dat is noodzakelijk omdat onze assets verouderen en onze organisatie vergrijst. We willen kennis up to date houden door middel van kennisoverdracht en training voor specifieke werkzaamheden. Ons onderhoudsproces verandert niet radicaal, wel richten we het eenvoudiger, efficiënter en doelmatiger in.

We werken efficiënter door werkzaamheden te combineren, dit scheelt veel reisbewegingen. We pakken naast gepland onderhoud ook andere werkzaamheden op die we tegenkomen op locatie. Daarnaast versimpelen we de registratie van onderhoud. Zo kost het buitendienstmedewerkers minder tijd om aan te geven welk onderhoud is uitgevoerd. En met mobile devices leggen we eenvoudig de informatie uit het veld vast. Met deze maatregelen zorgen we voor kennisdeling, minder reisbewegingen, minder administratief werk en gebruik van nieuwe technologieën. Zo verbeteren we de kwaliteit en efficiency van ons onderhoud. Om in te spelen op de uitdagingen van nu en morgen. 

Beheer aansluitingen

We geven vorm aan een toekomstgerichte aansluitketen met alle activiteiten rondom het aanleggen en beheren van aansluitingen. Denk hierbij aan het realiseren, verwijderen, verlagen, af- en her-aansluiten, en slimme meter plaatsingen (meterpool).

Marktfacilitering

Alle administratieve activiteiten om de geliberaliseerde energiemarkt te bedienen, nemen we in dit proces onder de loep. Denk hierbij aan meetdata, allocatie, reconciliatie, netverlies management en SVEL-processen (switchen, verhuizen, einde levering).

Jongen bekijkt Enexis Updates op iPad

De meest recente updates en vacatures in je mailbox?

Meld je aan voor Enexis Update.

Meld je aan