Flexibiliteit

Er komt steeds meer duurzame energie in onze systemen. Zonne-energie en windenergie die we betrouwbaar willen blijven transporteren. Daarom zijn we nu al bezig om te kijken hoe we dat kunnen doen. Hoe we ervoor zorgen dat auto’s laden als de zon schijnt en dat je de was doet als het waait, zodat het één en ander gewoon betaalbaar blijft. Die experimenten doen we nu, zodat we straks de oplossing hebben.

Het doel van het transitieprogramma Flexibiliteit is het optimaal faciliteren van een duurzame opwek en een veranderende energievraag. Daarnaast het energienetwerk betaalbaar en betrouwbaar houden door flexibiliteitsproducten en -concepten.

Om dit te realiseren zijn er 3 programmalijnen:
1. Nieuwe tarieven/producten voor optimaal gebruik netcapaciteit;
2. Ontwikkeling flexibiliteit als alternatief voor netverzwaring;
3. Samen met marktpartijen ontwikkelen van kansrijke concepten voor flexibiliteit.

Jongen bekijkt Enexis Updates op iPad

De meest recente updates en vacatures in je mailbox?

Meld je aan voor Enexis Update.

Meld je aan