Het netwerk van DALI

DALI hangt straks in 25.000 netstations

In een groot gedeelte van de hoog- en middenspanningsstations in het netwerk van Enexis is al slimme automatisering aanwezig. Op dit moment wordt er in ons laagspanningsnetwerk iets nieuws uitgerold: DALI, wat staat voor Distributie-Automatisering LIght. Volgens projectleider Wim Ploem van de afdeling Asset Management heeft deze toepassing 3 belangrijke voordelen.

1. Meer invloed voor gemeenten

‘Voor gemeenten is het van groot belang dat ze invloed kunnen uitoefenen op de tijden waarop lantaarnpalen langs de openbare weg branden. Reken maar eens uit wat gemeenten kunnen besparen als zij een paar procent minder kwijt zijn aan energie voor Openbare Verlichting. Dat loopt al snel in de miljoenen. Dankzij DALI hangen er straks ‘koektrommels’ vol met techniek in 35.000 netstations, waardoor gemeenten zelf de verlichting kunnen in- en uitschakelen.’

2. Sneller storingen verhelpen

‘Voor klanten van Enexis heeft DALI ook voordelen. Mensen die te maken krijgen met storingen in hun wijk, kunnen nu sneller geholpen worden doordat Enexis dankzij DALI snel lokaliseert waar die storing zit.

3. Klaar voor de toekomst

‘Extra voordeel is dat we dankzij big data analyse beter kunnen inspelen op de behoefte vanuit de maatschappij. Zo verwachten we dat er veel meer elektrische auto’s de weg op gaan de komende jaren. We moeten nu al anticiperen op het scenario dat al die
auto’s straks massaal aan de oplader gaan in de woonwijk. Een dreigende overbelasting en de noodzaak tot verzwaring van het net hebben we dankzij DALI in de toekomst eerder in de gaten.’

Vanaf oktober 2015 wordt als proef in vijfhonderd laagspanningsruimten een DALI ‘koektrommel’ geïnstalleerd, die vanaf 1 januari 2016 hun werk moeten doen.