Onze ambities

We hebben als Enexis Groep veel om trots op te zijn. We werken al 100 jaar 24 uur per dag voor een betrouwbare energielevering en daar zijn we goed in. Het vakmanschap en de betrokkenheid van onze mensen is groot. We staan echter ook voor urgente uitdagingen.

We werken elke dag hard aan de veiligheid en betrouwbaarheid van onze netten en zijn een voortrekker in de transitie naar een duurzaam energiesysteem. De energietransitie vraagt dat wij ons netwerk en onze dienstverlening aanpassen zodat wij de energievoorziening betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk kunnen houden. In onze strategische koers richten wij ons dan ook op excellent netbeheer én op het versnellen van de energietransitie. Dagelijks werken we aan deze strategische koers door middel van strategische programma's en door onszelf en onze manier van werken te ontwikkelen.

EneXt

Met het programma EneXt richten we ons op een state of the art dienstverlening door efficiënte en klantgerichte primaire ketens. Dat doen we door deze radicaal te herontwerpen en te digitaliseren. We streven daarbij naar minder en vereenvoudigde processen, zowel voor onze klant als voor onze medewerkers.

Lees meer 

Wendbare ICT

ICT wil maximaal bijdragen aan simpele, robuuste én flexibele processen en een bijbehorende (wendbare) organisatie. De bedrijfsketens, gericht op beschikbaarheid van energie en informatie voor klanten, vormen hierbij het uitganspunt. Een opgeschoond en wendbaar ICT-landschap maakt mogelijk dat we snel en efficiënt veranderingen voor business en ICT kunnen uitvoeren.

Lees meer

Gebiedsontwikkeling

In Parijs is afgesproken dat we streven naar een CO2 neutrale bebouwde omgeving. Dit is een uitdaging waar we anders naar moeten kijken dan we gewend zijn. Is het gebruik van biogas bijvoorbeeld een oplossing of willen we warmtepompen. Komen er warmtenetten of zijn er misschien nog wel hele andere oplossingen. Samen met de gemeentes kijken we per locaties wat de beste oplossing is en hoe we dat voor elkaar kunnen brengen. 

Digitale Distributie Systeem-Beheerder

Met het programma Digitale Distributie Systeembeheerder (DDSB) gaan wij ontdekken op welke vlakken (nieuwe) data ons nog beter in staat gaat stellen om onze producten en diensten te leveren. Hiertoe investeren wij op een viertal vlakken, namelijk data, technologie, mens (skills en competenties) en organisatie.

Lees meer

Flexibiliteit

Er komt steeds meer duurzame energie in onze systemen. Zonne-energie en windenergie die we betrouwbaar willen blijven transporteren. Daarom kijken we voortdurend hoe we dat kunnen doen. Hoe we ervoor zorgen dat auto’s laden als de zon schijnt en dat je de was doet als het waait, zodat het één en ander gewoon betaalbaar blijft. Die experimenten doen we nu, zodat we straks de oplossing hebben.

Lees meer

Gedrag & leiderschap

Naast proces- en systeemveranderingen is wendbaar zijn voor ons als organisatie essentieel. Dat vraagt een andere manier van werken. Bijvoorbeeld door elkaar veel meer – over de afdelingen heen – op te zoeken in het belang voor de klant. Door vol te houden tot je resultaat bereikt. En door elkaar aan te spreken en van elkaar te leren. Die verandering is omgezet naar drie ontwikkelpunten voor de hele organisatie, de Van > Naars: samen veranderen met ambitie, eigenaarschap nemen voor resultaat en aanspreken om te groeien.

Lees meer

Jongen bekijkt Enexis Updates op iPad

De meest recente updates en vacatures in je mailbox?

Meld je aan voor Enexis Update.

Meld je aan