Enexis2020

We hebben als Enexis Groep veel om trots op te zijn. We werken al 100 jaar 24 uur per dag voor een betrouwbare energielevering en daar zijn we goed in. Het vakmanschap en de betrokkenheid van onze mensen is groot. We staan echter ook voor urgente uitdagingen.

We werken elke dag hard aan de veiligheid en betrouwbaarheid van onze netten en zijn een voortrekker in de transitie naar een duurzaam energiesysteem. De energietransitie vraagt dat wij ons netwerk en onze dienstverlening aanpassen zodat wij de energievoorziening betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk kunnen houden. In onze strategische koers richten wij ons dan ook op excellent netbeheer én op het versnellen van de energietransitie. 

Door middel van het uitvoeren van 10 transitieprogramma's zetten wij in de jaren tot en met 2020 forse stappen op deze route. De programma's zijn in onze ogen cruciaal én gaan een grote impact hebben op het realiseren van onze doelen.

EneXt

Onze klanten worden veeleisender, ICT wordt belangrijker, digitalisering neemt toe en flexibiliteit wordt van Enexis Groep als bedrijf verwacht. We streven naar minder en vereenvoudigde processen binnen de organisatie. En naar structurele oplossingen. Zo blijven we ook in de toekomst betaalbaar, betrouwbaar, duurzaam en klantgericht. EneXt helpt hierbij.

Lees meer 

Ketensturing

Bij het transitieprogramma Ketensturing staan de klant, medewerkers en een efficiënte werkwijze centraal. Ons doel is om op basis van gezamenlijke ketendoelen en transparante informatie de primaire ketens te besturen en te verbeteren. Met ketensturing willen we ervoor zorgen dat we bestaande knelpunten in ketens oplossen en dat ieders verantwoordelijkheid duidelijk is.

Lees meer

Wendbare ICT

ICT wil maximaal bijdragen aan simpele, robuuste én flexibele processen en een bijbehorende (wendbare) organisatie. De bedrijfsketens, gericht op beschikbaarheid van energie en informatie voor klanten, vormen hierbij het uitganspunt. Een opgeschoond en wendbaar ICT-landschap maakt mogelijk dat we snel en efficiënt veranderingen voor business en ICT kunnen uitvoeren.

Lees meer

Efficiënte en slagvaardige staven

De stafafdelingen dragen met de vakkennis en betrokkenheid bij aan het realiseren van de doelstellingen van Enexis Groep. Dat heeft de afgelopen jaren tot mooie resultaten geleid waar we trots op mogen zijn. Nu wij ons richten op Enexis2020, hebben onze ambitieuze doelstellingen ook impact op de stafafdelingen. Met name in de relatie met lijnafdelingen.

Lees meer

Werk en inkomen

Met dit programma sorteren we voor op toekomstige uitdagingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en geven uitvoering aan de Visie op Arbeidsvoorwaarden 2020. Hierbij zijn maatschappelijk relevant, innovatief en blijvend ontwikkelen onderdelen die van belang zijn.

Lees meer

Gebiedsontwikkeling

In Parijs hebben we afgesproken dat we streven naar een CO2 neutrale bebouwde omgeving. Dat betekent dat we willen kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat het warm is in onze huizen, zonder dat er CO2 uit de schoorsteen komt. Dit is een uitdaging waar we anders naar moeten kijken. Is het gebruik van biogas bijvoorbeeld een oplossing of willen we warmtepompen. Komen er warmtenetten of zijn er misschien nog wel hele andere oplossingen. Samen met de gemeentes kijken we per locaties wat de beste oplossing is en hoe we dat voor elkaar kunnen brengen. 

Digitale Distributie Systeem-Beheerder

In het transitieprogramma Digitale Distributie Systeembeheerder (DDSB) gaan wij ontdekken op welke vlakken (nieuwe) data ons nog beter in staat gaat stellen om onze producten en diensten te leveren. Hiertoe investeren wij op een viertal vlakken, namelijk data, technologie, mens (skills en competenties) en organisatie.

Lees meer

Flexibiliteit

Er komt steeds meer duurzame energie in onze systemen. Zonne-energie en windenergie die we betrouwbaar willen blijven transporteren. Daarom zijn we nu al bezig om te kijken hoe we dat kunnen doen. Hoe we ervoor zorgen dat auto’s laden als de zon schijnt en dat je de was doet als het waait, zodat het één en ander gewoon betaalbaar blijft. Die experimenten doen we nu, zodat we straks de oplossing hebben.

Lees meer

Resultaatsturing

Met het transitieprogramma Resultaatsturing willen we heldere afspraken maken wie wat doet, snel resultaat laten zien en problemen direct benoemen, zodat we snel bij kunnen sturen. Om deze manier van werken te realiseren is het niet alleen belangrijk om duidelijke doelen en taken af te spreken. Het vraagt ook ander gedrag van ons: transparant zijn, eigenaarschap tonen, elkaar aanspreken en om hulp vragen als dat nodig is.

Lees meer

Gedrag & leiderschap

Om alle proces- en systeemveranderingen voor Enexis2020 echt te laten slagen, is er nóg een verandering nodig. Wendbaar zijn is in deze tijd essentieel en daarom moeten we onze manier van werken aanpassen. Bijvoorbeeld door elkaar veel meer – over de afdelingen heen – op te zoeken in het belang voor de klant. Door vol te houden tot je resultaat bereikt. En door elkaar aan te spreken en van elkaar te leren. Die verandering is omgezet naar drie ontwikkelpunten, de Van > Naars: samen veranderen met ambitie, eigenaarschap nemen voor resultaat en aanspreken om te groeien.

Lees meer

Jongen bekijkt Enexis Updates op iPad

De meest recente updates en vacatures in je mailbox?

Meld je aan voor Enexis Update.

Meld je aan