Resultaatsturing

Met het transitieprogramma Resultaatsturing willen we heldere afspraken maken wie wat doet, snel resultaat laten zien en problemen direct benoemen, zodat we snel bij kunnen sturen. Om deze manier van werken te realiseren is het niet alleen belangrijk om duidelijke doelen en taken af te spreken. Het vraagt ook ander gedrag van ons: transparant zijn, eigenaarschap tonen, elkaar aanspreken en om hulp vragen als dat nodig is.

De basis voor onze manier van werken is vertrouwen. We vertrouwen erop dat iedereen doet wat nodig is om onze gezamenlijke doelen te realiseren. Uiteindelijk is het de bedoeling dat we dit gedrag in alle voortgangsgespreken laten zien. De meetings worden korter, veel meer gefocust op de hoofdlijnen en je gaat werken vanuit vertrouwen, in plaats van wantrouwen.

Wat hebben we gedaan?

Om dit programma te realiseren is er gestart met de reguliere reviewgesprekken. Voor deze gesprekken is er een gesprekskaart ontwikkeld, om het meer resultaatgericht te maken. Hierin is het effectieve gedrag voor zowel de reviewer, de reviewee als de in het reviewgesprek aanwezige controller benoemd.

Hoewel de gesprekskaart zich specifiek richt op de reguliere reviewgesprekken, kan deze prima als basis dienen voor andere voortgangsgesprekken. Het gaat erom dat we er met zijn allen mee aan de slag gaan, zelf ervaren en anderen inspireren. Op die manier verspreid resultaatsturing zich als een olievlek over het bedrijf.

De meest recente updates en vacatures in je mailbox?

Meld je aan voor Enexis Update.

Meld je aan