De kracht van Open Data

Als Enexis Groep staan wij midden in de energietransitie. Eén van de middelen waarmee we de energietransitie ondersteunen is het publiceren van Open Data. Wij delen informatie over onze assets, bijvoorbeeld waar kabels en leidingen liggen of waar onze stations staan. Verder delen wij verbruiksdata van klanten en hoeveel slimme meters er in een bepaald gebied hangen. Natuurlijk anonimiseren wij deze data, dat betekent dat er geen informatie over personen of individuele huishoudens te vinden of herleiden zijn uit deze data. Daarnaast delen wij kengetallen over ons netwerk. Wist je dat we 140.000 kilometers elektriciteitskabels hebben liggen? Dat is ruim 3,5 keer de omtrek van de aarde! 

Serious business

Natuurlijk is die totale lengte gewoon een leuk weetje, maar onze data wordt ook voor serieuze doeleinden gebruikt. Verschillende hogescholen en universiteiten gebruiken onze data voor onderzoeken rondom de energietransitie. De laatste maanden zien we een toenemende vraag vanuit gemeenten en partijen die namens de gemeenten aan de Regionale Energie Strategieën werken, de plannen die lokale overheden opstellen om de energietransitie in te laten passen in hun gebied om zo de doelstellingen van het klimaatakkoord te kunnen behalen. Met deze data kunnen zij voorspellingen doen waar een zonnepark of elektrificeren het meeste kans van slagen heeft. Daarnaast zien we dat overheden de data gebruiken als controle middel bij KLIC meldingen. Dit zijn de checks die bijvoorbeeld grondbedrijven of aannemers moeten doen voordat ze mogen graven.

Dialoog

Om te weten waar er behoefte aan is blijven we continu in dialoog met onze omgeving. Zo zijn er collega’s van Asset Management die regelmatig met de gemeenten en provincies praten over de energietransitie of we spreken zelf met adviesbureaus en andere bedrijven, van hen horen we ook dan waar er behoeften liggen. Vaak is hiervoor nog wel een vertaling nodig of soms moet je even creatief meedenken om op een andere manier hetzelfde antwoord te krijgen. Helaas kunnen we niet alle vragen of verzoeken beantwoorden: sommige verzoeken zijn in strijd met privacywetgeving .

Samen sterker

Open Data is niet iets wat vanuit één kant komt. Zowel de afdeling Klant & Markt als de afdeling Asset Management zijn eigenaar van een deel van de data. We werken intensief met elkaar samen en ook met de ICT afdeling welke actief met ons meedenkt over het verbeteren van onze dienstverlening. De bestanden simpelweg op de website zetten is één, maar dat is onhandig voor sommige partijen en dus is er een automatische ontsluiting gemaakt. Ook wordt er gekeken naar standaardisatie van de data zodat deze aansluit bij data van andere partijen. Een ander mooi initiatief is dat we momenteel samenwerken met zo ongeveer alle andere netbeheerders om een gezamenlijke dataset te kunnen aanbieden!

Wil je meer weten over Open Data?

Neem dan contact op met Thijs Kamperman (DSO Architect Data & Digitalisering) via opendata@enexis.nl

Jongen bekijkt Enexis Updates op iPad

De meest recente updates en vacatures in je mailbox?

Meld je aan voor Enexis Update.

Meld je aan

Lees ook de volgende update