It’s a Smallworld

Eh wat? Smallworld? Dat is toch zo'n Disney pretparkattractie of een bordspel? Wat heeft Enexis daar mee te maken?!

Nou, helemaal niets dus.

Wat is Smallworld?

Smallworld is het geografische informatie systeem (GIS) wat we bij Enexis gebruiken om al onze bedrijfsmiddelen (kabels, leidingen, stations, schakelaars etc.) digitaal vast te leggen en ook digitaal beschikbaar te stellen.  Dat doen we niet alleen in saaie tekst en tabelletjes; de software maakt het ook mogelijk om de gegevens niet alleen alfanumeriek, zoals de meeste systemen, maar ook geografisch en ‘netwerk-technisch’ vast te leggen.

Dat laatste wil zeggen dat er een grafische component in het systeem zit om objecten weer te geven op digitale kaarten en dat we ook de verbondenheid van de componenten met de bijbehorende logica van een elektriciteits- en gasnetwerk kunnen registreren en visualiseren.

Een voorbeeld: Een gebruiker kan een specifiek elektriciteitsstation opzoeken in het systeem en krijgt dan ook de geografische locatie op kaart te zien met de kabels die het station binnenkomen en uitgaan. Vanuit het station of een kabel kan de gebruiker een functie aanroepen om te controleren wat het effect zou zijn van een stroomstoring. Niet alleen de verschillende huishoudens die getroffen zouden worden komen in een lijstje te staan, ook wordt de situatie ‘ge-highlight’ op de kaart.

Met het bovenstaande voorbeeld doen we het systeem ruimschoots te kort, maar het geeft wel een eenvoudig te begrijpen overzicht.

Ontwikkelen voor Smallworld

Onze afdeling zoekt dus mensen die bij ons mee willen ontwikkelen aan bovengenoemde software. Het is een specifieke IT-oplossing die met name in de netbeheerder wereld gebruikt wordt.Mocht je de vacature al eens eerder tegengekomen zijn en daarom ‘Smallworld’ invoeren in je favoriete zoekmachine dan zal je niet direct een relevant resultaat vinden.

De ‘core’-software wordt ontwikkeld door de ‘Energy’ tak van het bedrijf General Electric. Bij Enexis nemen we deze software af en ontwikkelen we er zelf op door voor onze doeleinden. Dit doen we al ongeveer 27 jaar lang. De ontwikkelingen binnen de netbeheerder en binnen de sector gaan zo verschrikkelijk hard en zijn zo nieuw en specifiek dat het voor ons meer loont om zelf de software aan te vullen en door te ontwikkelen.

Dit ontwikkelen doen we niet helemaal zelf, al lange tijd werken we samen met diverse partijen die zich echt hebben gespecialiseerd op dit vlak. Het is echter na al die jaren nog steeds een nichemarkt. We zijn altijd op zoek naar goede developers omdat het systeem zo belangrijk voor ons is. We willen er voor zorgen dat we de kennis in huis houden.De programmeertaal achter het systeem heet Magik. Deze taal lijkt nog het meest op Java, maar is specifiek voor Smallworld systemen ontwikkeld om goed met geometrische data om te gaan en verbondenheid van deze data. Je zult Magik niet zomaar ergens in het wild tegenkomen.

We werken er echter intensief mee!
In de afgelopen jaren hebben we meer dan 16 applicaties in-house ontwikkeld met daarin weer een veelvoud aan functionaliteit. Dankzij deze applicaties kunnen we onze primaire processen (aanleg, onderhoud en voorkomen of verhelpen van verstoringen) en onze bedrijfsvoering goed ondersteunen. We zijn dan ook een belangrijke bron van informatie binnen ons bedrijf en leveren onze geo-informatie zowel intern als extern aan onze stakeholders; o.a. de afdelingen Asset Management, Infra en Klant en Markt waarmee we intensief samenwerken.

Glazen Bol

We weten dat er nog genoeg uitdagingen op ons af komen. Niet al die uitdagingen zijn ons al bekend, maar dat er nog genoeg te sleutelen en te vernieuwen valt, dat weten we zeker!

Enkele van die zaken die we zeker weten zijn:

  • Door alle nieuwe ontwikkelingen die spelen in de energietransitie is het belangrijk dat onze systemen up to date blijven.
  • Ons Smallworld systeem is het zogenaamde Master Asset Register. Dit betekent dat we het centrale opslag- en distributiesysteem leveren om alle afdelingen en andere systemen van bedrijfsmiddelendata te voorzien.
  • We plaatsen steeds meer sensoren op in onze energienetten. In het GIS modelleren we de sensoren en hoe ze samenwerken/verbonden zijn met de andere netcomponenten. Daardoor is het nu onder andere al mogelijk om automatisch de configuratiebestanden aan te leveren voor de sensor-boxen. Een monteur hoeft de configuratie niet meer ter plekke in te stellen, deze kan met behulp van een app automatisch ingeladen worden.
  • De komende jaren zal het systeem verder en dieper moeten integreren met andere software omgevingen binnen Enexis. API’s voor procesondersteuning en geautomatiseerde gegevensverwerking zijn noodzakelijk om efficiënter en deugdelijker te werk te gaan.
  • We werken naar zo min mogelijk aparte userinterfaces. Geen situaties meer waarbij gebruikers telkens tussen schermen moeten wisselen, maar eenduidige procesinterfaces zodat zoveel mogelijk werkzaamheden in 1 flow afgehandeld kunnen worden.
  • Onze Smallworld-omgeving draait sinds ongeveer een jaar in een Cloudbased omgeving. Dit heeft ons al veel voordelen opgeleverd qua schaalbaarheid, maar er zijn nog meer voordelen te halen uit de diverse cloud-tools. Denk daarbij aan het verder uitbouwen van onze Continuous Integration/Continuous Deployment-releasestraat en het in containers zetten van onze software.
  • Omdat onze geo-data in steeds meer (primaire) processen in ons bedrijf gebruikt wordt, willen we – nog meer dan we al doen – zorg dragen voor de levering van juiste data. Onze Quality Management-omgeving, die we samen met onze leverancier GE hebben opgezet, biedt hiervoor een goede basis en kan nog verder uitgebouwd worden.

    Zoals je al kan lezen is het een gevarieerde omgeving met veel uitdagingen.

De Afdeling

Met ruim 30 medewerkers dragen we zorg voor het beheer en de (door)ontwikkeling van ons Geografisch Informatie Systeem. Het team bestaat voor de helft uit eigen medewerkers, de andere helft bestaat dus uit externe collega’s.  Er is een gezonde mix van beheerders, informatieanalisten en ontwikkelaars. De afdeling waar het team werkzaam is daarnaast volop in beweging om te groeien naar een DevOps organisatie, waarbij Lean en Agile geen begrippen zijn, maar een way of working.

Heb je na het lezen interesse in een echte uitdaging én wil je op een speciale manier bijdragen aan de energietransitie? Kijk dan hier:

Jongen bekijkt Enexis Updates op iPad

De meest recente updates en vacatures in je mailbox?

Meld je aan voor Enexis Update.

Meld je aan

Lees ook de volgende update