Nieuwe gasleidingen in Groningen

Waar de bewoners van Groningen doorgaans niet zo blij zijn met het winnen van gas, zullen ze zeker wél tevreden zijn over de vernieuwing aan het gasnet die Enexis onlangs in de binnenstad heeft uitgevoerd. Tweeëneenhalve kilometer gietijzeren gasleiding is vervangen door buizen van slagvast PVC. Arnold Venema, Monteur Gas bij Enexis, was verantwoordelijk voor de voorbereiding en coördinatie van het project dat een paar maanden duurde.

 

Meteen klaar voor 20 jaar

‘Om de overlast voor de binnenstadbewoners zo beperkt mogelijk te houden, werden naast de gasleidingen tegelijkertijd ook de waterleidingen en rioolpijpen vervangen. Daardoor hoeft de straat in dit deel van de Groningse binnenstad de komende twintig jaar niet meer open. Enexis werkte daartoe nauw samen met het Groningse waterleidingbedrijf en de gemeente. Ook hebben we gezamenlijk een informatiebijeenkomst voor bewoners georganiseerd.’

Blaas en lans

‘Bij deze klus werken we met zeer specifieke instrumenten. Zoals een klein ballonnetje, de “blaas”, die wordt opgepompt in de oude gietijzeren gaspijp. Als die is opgepompt tot 1,5 bar is de pijp veilig afgesloten. De handpomp die hiervoor wordt gebruikt is niets meer dan een soort grote fietspomp. Ook maken we gebruik van een zogenaamde “lans”, een metalen opzetstuk om de blaas veilig en zonder uitstroom van gas in de pijp te krijgen.’

 

Controleren en informeren

‘Onderdeel van mijn werk is controleren of het afsluiten van de gasleiding goed en veilig gebeurt. In het geval van schakelacties als deze let ik op de naleving van de Veiligheidsinstructie Aardgas (VIAG). Het meeste werk zit voor mij in de voorbereiding van zo’n klus. Denk aan het informeren van bewoners dat ze even geen gas hebben of het zorgen voor een tijdelijke omleiding. Je moet dus niet alleen kennis van je vak hebben, maar ook met heel verschillende mensen kunnen communiceren.’

E-FACT:

De gloednieuwe, gele gasbuizen zijn gemaakt van slagvast PVC en hebben een doorsnede van 315 millimeter: 65 millimeter groter dan de gietijzeren buizen die erin lagen.

Jongen bekijkt Enexis Updates op iPad

De meest recente updates en vacatures in je mailbox?

Meld je aan voor Enexis Update.

Meld je aan

Lees ook de volgende update