Paul van der Meer - Scrum master bij Netautomatisering

Paul van der Meer werkt binnen Enexis bij de afdeling Netautomatisering als scrum master en agile coach. Op dit moment helpt hij een aantal teams bij het vergroten van teameffectiviteit en zelforganisatie. Hij vertelt waarom hij graag bij Enexis werkt en hoe hij de organisatie toekomstbestendiger hoopt te maken.

Transitie

“Binnen de afdeling Netautomatisering werkten in de zomer van 2020 al twee software ontwikkelteams agile,” begint Paul zijn verhaal. “Mijn voorganger ging elders binnen de organisatie aan de slag en zodoende ontstond er een vacature voor Scrum master. Daar werd ik toen voor gevraagd. Aangezien ik graag een verschil maak bij bedrijven die een maatschappelijk doel hebben, hoefde ik niet lang na te denken. Door de teams binnen Netautomatisering te ondersteunen, kan ik de organisatie helpen om ook in de toekomst haar rol te kunnen blijven vervullen. De energietransitie waar we momenteel midden in zitten, vraagt namelijk ook om een organisatie die anders is ingericht. Flexibeler en in staat om snel en doeltreffend te handelen.”

Goed voorbeeld

“De software ontwikkelteams werken al langere tijd samen en zijn goed bedreven in het werken op basis van agile waarden en principes. Deze teams hebben minder begeleiding nodig. Zij werken waardegericht en kunnen de meeste uitdagingen zelfstandig het hoofd bieden. Zoals wel vaker, doet goed voorbeeld goed volgen. Er is namelijk een team binnen Netautomatisering dat dicht tegen de software ontwikkelteams aanzit en dat zag welke veranderingen er in die teams gaande waren. Dit team vroeg mij een jaar geleden, of ik hen wilde helpen ook meer agile te gaan werken. Overdreven gezegd, bestond het team op dat moment uit een groep individuen die elk hun eigen plan trokken en hun takenlijstje af werkten. Ze wilden als een team gaan werken, hun werkwijze veranderen en proactief handelen, in plaats van reactief We zijn samen aan de slag gegaan. Eerst met het beschrijven en centraliseren van het werk, daarin keuzes maken en aangeven wat we belangrijk vinden. En daarna: hoe gaan we onze doelen realiseren, hoe prioriteren we dat en hoe geven we daar invulling aan? Maar het zijn niet alleen de direct werkgerelateerde zaken die op zo’n moment aandacht vragen: de groepsdynamiek is ook ontzettend belangrijk. Je kunt namelijk alleen een team worden als er een omgeving is waar vertrouwen heerst. Waar je elkaar voldoende vertrouwt om bijvoorbeeld eerlijke feedback te geven, maar ook genoeg vertrouwen om te accepteren dat we allemaal anders zijn. Juist het feit dat iedereen een ander karakter heeft, kan nog wel eens botsingen veroorzaken,” gaat hij door. 

Andere mindset

“Zo hebben we onlangs een teamdag georganiseerd, waarbij we ook uitgebreid stil hebben gestaan bij elkaars verschillen. Die verschillen hebben we inzichtelijk gemaakt. Dat is vooral waar ik bij help: dat soort dingen inzichtelijk te maken, door ze een spiegel voor te houden. Als het kwartje dan echt valt, geeft mij dat ontzettend veel energie. 
Zo kreeg ik laatst als feedback van een van de teamleden: "Paul, ik vind dit best wel lastig. Mijn hele werkende leven is me eigenlijk verteld wat ik moet doen. En wat we nu aan het doen zijn, hoe we ons aan het organiseren zijn… nu ligt die verantwoordelijkheid veel meer bij het team om de kennis en vaardigheden van de teamleden zo effectief mogelijk in te zetten." Vrijwel direct daarna zei het team: “Maar we vinden dit wel super gaaf en leuk!” 

Enexis is van oorsprong namelijk vrij hiërarchisch ingericht: een teammanager kijkt, bijvoorbeeld, hoeveel incidenten er open staan en geeft zijn team opdracht hiermee aan de slag te gaan. Bij de teams waarmee ik werk binnen Netautomatisering is dat niet meer nodig, want het team anticipeert zelf op het type incidenten dat er gemeld wordt én probeert die te voorkomen. We hebben daarin best nog een weg te gaan, maar de omslag is zeker begonnen.”

Agile is breed inzetbaar

“Vaak wordt er gedacht,” besluit Paul, “dat agile werken en scrum alleen voor software ontwikkelaars interessant is. Maar niets is minder waar. Het gaat er bij agile werken altijd om de vraag ‘waar ligt de waarde voor de gebruiker of voor de eindklant’. Daarom is het vrijwel overal in te zetten. Het team dat ik nu het meest begeleid is daar een goed voorbeeld van. Maar Enexis als organisatie verdient daarbij ook lof: zij zien dat de verwachtingen van de markt veranderen en willen daar graag in mee kunnen gaan. Dat daarvoor een flexibele organisatie nodig is, beseffen zij terdege. Er is inmiddels dan ook op andere plaatsen binnen de organisatie oog voor de veranderingen die binnen Netautomatisering gaande zijn.” 

Jongen bekijkt Enexis Updates op iPad

De meest recente updates en vacatures in je mailbox?

Meld je aan voor Enexis Update.

Meld je aan

Lees ook de volgende update