Stagiaire: Zelfredzaamheid in de energiewereld

Solliciteer nu

Stagiaire: Zelfredzaamheid in de energiewereld

Direct solliciteren

Vacature details

Plaatsingsdatum:
22 juni 2020
Uren:
32 - 40
Opleidingsniveau:
HBO
Vakgebied:
Energietechniek
Locatie:
Noord-Brabant
Standplaats:
Den Bosch
Bedrijfsonderdeel:
Enexis Netbeheer

Vacaturekenmerken:

  • Stage / afstudeerplaats

Omschrijving

Enexis zoekt hulp bij het uitwerken van één van haar toekomstscenario’s voor energie. Om als netbeheerder klaar te zijn voor een veranderende wereld waar we mensen van licht en warmte blijven voorzien, moeten we namelijk vooruit denken. Hoe ziet deze wereld er uit? Wordt, in een steeds zelfredzamere wereld, energie ook zelfredzamer? En waar zien we dat nu al terug?

Om daar meer inzicht in te krijgen, zouden we een aantal concepten kunnen testen. Voordat we deze concepten kunnen testen, moeten we echter eerst weten of de maatschappij hier klaar voor is en of onze aanname rondom de ontwikkeling van de maatschappij klopt.  

 

Context & concept

Om als Enexis goed voorbereid de komende decennia in te laten gaan, is het belangrijk dat we de toekomst verkennen en met vernieuwende concepten ontdekken hoe we deze toekomst concreet kunnen maken. Hierbij zien we ook een scenario voor ons waarin mensen steeds zelfredzamer worden in hun energievoorziening of participeren in deze energievoorziening.

Om hier een beeld van te vormen kijken we om ons heen naar trends. Eén van de trends die we op bestuurlijk niveau zien is dat er steeds meer burgerparticipatie is. Het sociaal en cultureel planbureau definieert twee trends op het gebied van burgerparticipatie: meer zelfredzaamheid en meer of effectievere invloed op collectieve beslissingen. In het eerste geval gaat het om zelf aan de slag gaan, zoals de buurt schoonmaken of een voorziening draaiende houden. In het tweede geval om invloed uitoefenen op het beleid van een instantie (in de praktijk meestal de overheid, maar ook bedrijven komen in aanmerking), zoals stemmen, lobbyen of gebruik maken van inspraak en medezeggenschap.

Maar wat als we vanuit een netbeheerdersperspectief het eerste geval verder trekken? Een elektriciteitsvoorziening mee draaiende houden en hier dus een hogere zelfredzaamheid te kunnen genereren. Het mooi passen in de filosofie en burgerparticipatie zijn in de doe-vorm op een niveau waar normaalgesproken enkel in het beleid meegedacht mag worden.

Daarnaast was tekort aan technisch personeel nog nooit zo groot als nu. In de hele technische sector is het moeilijk om personeel te vinden. Dat is problematisch voor Enexis Groep; zeker nu ons werkpakket toeneemt. Nu het energiesysteem de komende jaren ingrijpend verandert, is er veel extra werk.

Het oplossen van krapte op de arbeidsmarkt vraagt om creativiteit. Alleen door de bestaande kaders te doorbreken en soms onorthodoxe oplossingen te zoeken, voorkomen we dat de energietransitie stagneert. Daarbij blijven veiligheid en kwaliteit topprioriteit.

In deze visie komt het maatschappelijk belang, maar ook het doorbreken van de bestaande kaders naar voren om excellent netbeheer te realiseren met oplossingen waar de hele samenleving van profiteert. Dit zou aan kunnen sluiten bij het draaiende houden van een voorziening waarbij de participatie van burgers een middel zou kunnen zijn om kaders te doorbreken en onorthodoxe oplossingen te zoeken, zowel beleidsmatig als praktische oplossingen.

Voordat we concepten uit kunnen werken en kunnen experimenteren, moeten we eerst meer weten over het draagvlak onder burgers en geïnteresseerde groepen om mee te doen.

Jouw opdracht

 

Jij doet onderzoek naar:

  • In hoeverre de trends van zelfredzaamheid, duurzaamheid en de energietransitie aan elkaar te verbinden zijn. En welke verschuivingen hier in waar te nemen zijn?
  • Hoe, op basis van verschillende demografische factoren, de bereidheid van verschillende groepen weer te geven is om zelfredzamer te worden op het gebied van energie. En wat de motivatie hiervoor per groep is.
    (Voorbeelden van demografische factoren waar we aan denken: leeftijd, opleidingsniveau, geslacht, wel of geen kinderen, inkomen, werkend/werkloos, technische achtergrond of niet, idealen/religie)

 

Jij geeft advies over:

  • Hoe Enexis gebruik kan maken van de opgedane inzichten met concepten rondom zelfredzaamheid in energie.

Functie-eisen

Je bent op zoek naar een (afstudeer)stage voor je opleiding op HBO of WO-niveau, bijvoorbeeld in de richting Sociologie. Daarnaast heb je een grote interesse in affiniteit met de energietransite.

Je bent nieuwsgierig naar de nieuwe wereld en vindt het leuk om zaken uit te werken en kun je je inhoudelijk verdiepen. Je hebt een onderzoekende instelling en kunt grote hoeveelheden informatie verwerken, je neemt initiatief om informatie te vinden en mensen te benaderen. Je vindt het leuk om met burgers in gesprek te gaan (interviews, enquêtes) en je bent pragmatisch ingesteld.

Bedrijfsinformatie

Enexis Netbeheer, onderdeel van Enexis Groep, brengt energie waar mensen licht en warmte nodig hebben. Via een grotendeels onzichtbaar netwerk voorzien we ruim 3 miljoen huishoudens en bedrijven in Nederland van elektriciteit en gas. Met state-of-the-art dienstverlening en -netwerken leveren we veilig, altijd, overal en betaalbaar en zijn we voorbereid op duurzaam en flexibel tweerichtingsverkeer. Met technische en sociale innovaties zorgen we er voor dat terug leveren van zelf opgewekte, duurzame energie mogelijk is. En ook dat er altijd genoeg duurzame energie beschikbaar is. Dat doen we met trots, klantvriendelijk en vanuit het bewustzijn dat we maar één aarde hebben, waar we samen zuinig op moeten zijn.

Over team Regie op Vernieuwing

Het team van Regie op Vernieuwing (ROV) maakt onderdeel uit van de afdeling Asset Management van Enexis Netbeheer. Samen zorgen wij ervoor dat Enexis goed voorbereid de komende decennia in gaat. We volgen veranderingen in het energielandschap hiervoor op de voet, maar proberen ook zo'n helder mogelijk beeld te krijgen van Nederlands energietoekomst. Belangrijk, want als het om energie gaat komt niemand graag voor verrassingen te staan. We hebben drie aandachtsgebieden in het bijzonder:  de energietransitie, netwerkinnovatie en de digitale ontwikkeling van Enexis als netbeheerder.

Arbeidsvoorwaarden

Voor de periode van je opdracht krijg je een laptop te beschikking en ontvang je een stagevergoeding. Deze is afhankelijk van het type stage dat je gaat lopen. Voor meewerkstages hanteren we een stagevergoeding van € 300,- bruto per maand, voor afstudeerstages een stagevergoeding van € 450,-. Onze kantoren zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer, dus we gaan ervan uit dat je je OV-kaart gebruikt voor het reizen.

Screeningsbeleid
Ons screeningsbeleid houdt, afhankelijk van de functie, in: het nagaan van referenties, het toetsen van de authenticiteit van cv, identiteitspapieren en diploma’s en het opvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG). 

Contactinformatie
Voor meer informatie over deze stageopdracht kun je contact opnemen met Irene van Ballegooij (Corporate Recruiter) via irene.van.ballegooij@enexis.nl of bel of app op nummer 06-15555245.

Jongen bekijkt Enexis Updates op iPad

De meest recente updates en vacatures in je mailbox?

Meld je aan voor Enexis Update.

Meld je aan