Wendbare ICT

Wendbare ICT gaan we samen doen op de plekken waar we het nu al nodig hebben. Ook in de toekomst blijven we dit doen. Hierbij gaan we resultaten boeken op verschillende aspecten.

Capabilities

Eén daarvan is, we gaan opbouwen van capabilities. Een capability is een combinatie van processen, tools en systemen, kennis, skills, gedrag en organisatie die het een bedrijf mogelijk maken om een specifieke uitkomst te leveren.

Een voorbeeld hiervan is Agile Werken. Agile Werken is een manier om met elkaar, veel meer vanuit teams en realistische verwachtingen aan de gang te gaan. Deze capability verandert processen, geeft richting aan de begeleiding en gebruikt de lessons learned van andere organisaties. Het wordt ondersteund met systemen, tools zodat we beter communiceren over wat er moet gebeuren om bijvoorbeeld producten te ontwikkelen of snel op veranderende omstandigheden te kunnen reageren.

Wendbare ICT

Als tweede gaan we een wendbare ICT-organisatie en -structuur creëren, die is ingericht naar bedrijfsketens. Denk hierbij aan meetdataketen en storingsketen. Ook gaan we ICT wendbaar en goedkoop maken. Dat laatste gaan we met name doen door gebruik te maken van een andere manier van automatiseren, denk aan het afnemen van cloud-diensten.

Daarnaast gaan we ook rationaliseren, ons ICT landschap opschonen en we gaan meer en meer gebruik maken van standaard pakketten. We gaan daarbij onze medewerkers, onze collega’s en onze klanten duidelijk tevreden stellen.

Jongen bekijkt Enexis Updates op iPad

De meest recente updates en vacatures in je mailbox?

Meld je aan voor Enexis Update.

Meld je aan