Werk en inkomen

Met dit transitieprogramma sorteren we voor op toekomstige uitdagingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en geven uitvoering aan de Visie op Arbeidsvoorwaarden 2020. Hierbij zijn maatschappelijk relevant, innovatief en blijvend ontwikkelen onderdelen die van belang zijn. 

Een aantal belangrijke toetsingscriteria daarbij zijn:

  • Universeel in kaders 
  • Segmentatie indien nodig
  • Gericht op resultaat en gedeeld verantwoordelijkheid
  • Betaalbaar
  • Eenvoudig
  • Meer rol gerelateerd 

Hierbij is het uitgangspunt: een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket dat vanwege zijn eenvoud bijdraagt aan de aantrekkelijkheid en keuzevrijheid in het pakket. Het programma richt zich hierbij op alle arbeidsvoorwaarden, zowel vanuit de sector-cao netwerkbedrijven als vanuit de bedrijfs-cao Enexis Groep. 

Ook zal er naar de mogelijkheden voor door- en uitstroom gekeken worden. Algemene ontwikkelingen zoals automatisering, maar ook ontwikkeling als de energietransitie zorgen voor grote veranderingen in de aard en de hoeveelheid van het werk. 

Verwacht resultaat bij voltooiing

  • Inzicht in marktconformiteit arbeidsvoorwaarden
  • Scenario's arbeidsvoorwaardenpakket 2020
  • (Her)ontwikkelde HR-beleidskaders en -middelen voor door- en uitstroom
Jongen bekijkt Enexis Updates op iPad

De meest recente updates en vacatures in je mailbox?

Meld je aan voor Enexis Update.

Meld je aan